Akademik Kadro


KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ

Yrd.Doç.Dr. Çağlar BİLMENOĞLU

Görev : PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : caglarbilmenoglu@trakya.edu.tr