Akademik Kadro


KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ

Arş.Gör. Ece AÇIKGÖZ

Görev : PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : eceacikgoz@trakya.edu.tr