Akademik Kadro


KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ

Yrd. Doç. Dr. Çağlar BİLMENOĞLU

Görev : PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : caglarbilmenoglu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Cemre GÜZEL

Görev : ENDODONTI ABD (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : cemreguzel@trakya.edu.tr