Akademik Kadro


KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ

Yrd. Doç. Dr. Ersen BİLGİLİ

Görev : AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ersenbilgili@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Esra ÖZYURT

Görev : RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 236 45 50
TÜ E-Posta : esraozyurt@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Ece AÇIKGÖZ

Görev : PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : eceacikgoz@trakya.edu.tr