Ağız, Diş Çene Radyolojisi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Ersen BİLGİLİ

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
TÜ E-Posta : ersenbilgili@trakya.edu.tr