Ağız ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Nilay ER

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
TÜ E-Posta : nilayer@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Anıl ÖZYURT

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : anilozyurt@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Gamze TANAN

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : gamzetanan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Ali Dinçer BAĞCI

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : adincerbagci@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Muhammmet CEYLAN

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : muhammmetceylan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Sercan ŞENOL

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : sercansenol@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Tülay ÇİLEL

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : tulaykasap@trakya.edu.tr