AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU

Prof. Dr. Ali Kemal ÖZDEMİR

Görev : Komisyon Başkanı
Görev Süresi : 28.09.2017 - 28.09.2019
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 112
TÜ E-Posta : akemalozdemir@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Özgür ER

Görev : Üye
Görev Süresi : 28.09.2017 - 28.09.2019
TÜ E-Posta : ozgurer@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Ahmet Altuğ ÇİLİNGİR

Görev : Üye
Görev Süresi : 28.09.2017 - 28.09.2019
TÜ E-Posta : aaltugcilingir@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Gonca DUYGU ÇAPAR

Görev : Üye
Görev Süresi : 28.09.2017 - 28.09.2019
TÜ E-Posta : gduygucapar@trakya.edu.tr