AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU

Prof. Dr. Ali Kemal ÖZDEMİR

Görev : Komisyon Başkanı
Görev Süresi : 28.09.2017 - 27.12.2020
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 112
TÜ E-Posta : akemalozdemir@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Özgür ER

Görev : Üye
Görev Süresi : 28.09.2017 - 27.12.2020
TÜ E-Posta : ozgurer@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet Altuğ ÇİLİNGİR

Görev : Üye
Görev Süresi : 28.09.2017 - 27.12.2020
TÜ E-Posta : aaltugcilingir@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Bülend İNANÇ

Görev : Üye
Görev Süresi : 27.12.2020 - 27.12.2020
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 117
TÜ E-Posta : bulendinanc@trakya.edu.tr