Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ali Kemal ÖZDEMİR

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 112
TÜ E-Posta : akemalozdemir@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Ahmet Altuğ ÇİLİNGİR

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : aaltugcilingir@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Gözde MEMİŞOĞLU

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : gozdememisoglu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Turan SEKMEN

Görev : 2547 SK 35. Md.'sine istinaden Akdeniz Üniversitesinde görevlendirilmiştir.
TÜ E-Posta : turansekmen@trakya.edu.tr