Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ali Kemal ÖZDEMİR

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 112
TÜ E-Posta : akemalozdemir@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet Altuğ ÇİLİNGİR

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : aaltugcilingir@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül KURT

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : aysegulkurt@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Onur Doğan DAĞ

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : onurdogandag@trakya.edu.tr

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : umutozdal@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Gözde KAYA

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : gozdekaya1@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Özenç ERDEMOĞLU

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : ozencerdemoglu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Servet ÖZKAYA

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : servetozkaya@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Osman Nuri TOSUN

Görev : Araştırma Görevlisi Dr.
TÜ E-Posta : osmannuritosun@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Turan SEKMEN

Görev : 2547 SK 35. Md.'sine istinaden Akdeniz Üniversitesinde görevlendirilmiştir.
TÜ E-Posta : turansekmen@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Işıl DAĞLI

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : isildagli@trakya.edu.tr