Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Ali Kemal ÖZDEMİR

Görev : Başkan
Görev Süresi : 26.07.2016 - 26.07.2019
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 112
TÜ E-Posta : akemalozdemir@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa Cem UZAL

Görev : Profesör Üye
Görev Süresi : 02.03.2015 - 02.03.2018
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1067
TÜ E-Posta : cuzal@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Betül Ayşe ACUNAŞ

Görev : Profesör Üye
Görev Süresi : 29.09.2014 - 29.09.2017
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4902
TÜ E-Posta : bayseacunas@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Hakan ERBAŞ

Görev : Profesör Üye
Görev Süresi : 29.09.2014 - 29.09.2017
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1620
TÜ E-Posta : herbas@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Ahmet Altuğ ÇİLİNGİR

Görev : Doçent Üye
Görev Süresi : 29.09.2014 - 29.09.2017
TÜ E-Posta : aaltugcilingir@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Bülend İNANÇ

Görev : Doçent Üye
Görev Süresi : 02.03.2015 - 02.03.2018
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 117
TÜ E-Posta : bulendinanc@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Pamir MERİÇ

Görev : Yardımcı Doçent Üye
Görev Süresi : 13.05.2015 - 13.05.2018
Telefon : 0 (284) 236 45 52
TÜ E-Posta : pamirmeric@trakya.edu.tr