Akademik Personel ve İdari Personel Memnuniyet Anketi

Dekanlığımız ve Merkez Müdürlüğümüz de sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı ve altyapısının sağlanması ve hizmet kalitemizin iyileştirilmesi amacıyla, Akademik Personel Memnuniyet Anketi ve İdari Personel Memnuniyet Anketi yapılacaktır.

Bu anket ile çalışan personelimizin beklentilerinin belirlenmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve alınacak muhtemel önlemlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Bu bağlamda, değerli görüşleriniz bizim için büyük önem taşımaktadır. Vereceğiniz cevaplar Dekanlığımız/Merkez Müdürlüğümüz bünyesinde gizli tutulacak ve katılımcılardan elde ettiğimiz görüşler değerlendirilerek,  düzenlemeler yapılmasına olanak verecektir.

Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz.


Anket Linki         : https://eanket.trakya.edu.tr/
Başlangıç Tarihi : 09.06.2021
Bitiş Tarihi          : 30.06.2021Bu içerik 09.06.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 51 kez okundu.