Klinik Güncellemeler 1 Sempozyumunda Fakültemiz Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Pamir MERİÇ ve Dr. Öğr. Üyesi Ece AÇIKGÖZ sunumlarını yapmışlardır

19 kasım 2023 Pazar günü Rys Hotel ‘de Türk Dişhekimleri Birliği Edirne Dişhekimleri Odası tarafından gerçekleştirilen Klinik Güncellemeler 1 Sempozyumunda Fakültemiz Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Pamir MERİÇ ve Dr. Öğr. Üyesi Ece AÇIKGÖZ sunucu olarak katılmışlardır. Dr. Öğr. Üyesi Pamir MERİÇ “İskeletsel ve Dişsel Maloklüzyonlarda Ortodontik Tedavi Yaklaşımları” ve Dr. Öğr. Üyesi Ece AÇIKGÖZ ALPARSLAN “Diş çevresi yumuşak dokularda keratinize doku arttırma yöntemleri” konu başlıkları ile sunumlarını yapmışlardır.

Ek Resimler
Bu içerik 20.11.2023 tarihinde yayınlandı ve toplam 353 kez okundu.