DİŞ HEK FAK YATAY GEÇİŞ FORMU

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

 

….…………… Üniversitesi …………………….. Fakültesi/Yüksekokulu …………………..Bölümü Normal/İkinci Öğretim Programı …………… sınıf ……………. numaralı öğrencisiyim.

Fakülteniz ……………..................... Lisans Öğrenim Programı ………….. sınıfına Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 uyarınca yatay geçiş yapmak istiyorum.

İstenilen belgeler ilişikte sunulmuş olup, bulunduğum Yükseköğretim Kurumu tarafından gönderilecek belgelerle uyumsuzluğun söz konusu olması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunmayacağımı ve hakkımda yasal işlemin yapılmasını kabul ve taahhüt ederim.

            Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

         

                      ../..../20...                                      İmza

                     

                     Adı-Soyadı                                                                  

Adres:                       

 

 

Tel:                                       

Ekler:

 

1)      ÖSYS ve LYS Sonuç Belgesi

2)      Öğrenci Not Belgesi (Transkript) (Aslı)

3)      Disiplin Cezası Almadığına İlişkin Belge (Aslı)

4)      Öğrenci Belgesi

5)      Ders Planı ve Ders İçeriği (Aslı)

6)      Daha Önce Yatay Geçiş Yapmadığına Dair Belge.

 

 

Bu içerik 05.01.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 417 kez okundu.