Birim Kalite Temsilcileri

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan ÖZVEREN

Görev : Temsilci
Telefon : 0 (284) 236 45 52
TÜ E-Posta : neslihanozveren@trakya.edu.tr

Şube Md. Nursen KIVRAK

Görev : Temsilci
Telefon : 0 (284) 236 45 51
TÜ E-Posta : nursenk@trakya.edu.tr