Endodonti Anabilim Dalı

Prof. Dr. Özgür ER

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
TÜ E-Posta : ozgurer@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İrem ÇETİNKAYA

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : irem.cetinkaya@trakya.edu.tr

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : sevdabilim@trakya.edu.tr

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : cemreguzel@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Esra İrem YİĞİT

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : esrairemyigit@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Feyyaz ÇELİKER

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : feyyazceliker@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Onur GÜNDOĞAN

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : onurgundogan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Esra Arılı ÖZTÜRK

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : esraarili@trakya.edu.tr