Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Osman Nuri HATİPOĞLU

Görev : Başkan (Dekan) - Uhdesinde
Görev Süresi : 25.10.2021 - 25.10.2024
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4811
TÜ E-Posta : osmanh@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Özgür ER

Görev : Profesör Üye
Görev Süresi : 29.09.2020 - 29.09.2023
TÜ E-Posta : ozgurer@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet Altuğ ÇİLİNGİR

Görev : Profesör Üye
Görev Süresi : 12.10.2020 - 12.10.2023
TÜ E-Posta : aaltugcilingir@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Bülend İNANÇ

Görev : Profesör Üye
Görev Süresi : 11.10.2020 - 11.10.2023
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 117
TÜ E-Posta : bulendinanc@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Zerrin YULUĞKURAL

Görev : Doçent Üye
Görev Süresi : 17.11.2020 - 17.11.2023
TÜ E-Posta : zerrinyulugkural@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Servet ALTAY

Görev : Doçent Üye
Görev Süresi : 17.01.2020 - 17.01.2023
Telefon : 0 (284) 235 76 41
TÜ E-Posta : servetaltay@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Aylin ÇİLİNGİR

Görev : Yardımcı Doçent Üye
Görev Süresi : 02.10.2020 - 02.10.2023
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 120
TÜ E-Posta : aylincilingir@trakya.edu.tr