Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Ali Kemal ÖZDEMİR

Görev : Başkan
Görev Süresi : 26.07.2016 - 26.07.2021
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 112
TÜ E-Posta : akemalozdemir@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Özgür ER

Görev : Profesör Üye
Görev Süresi : 29.09.2017 - 29.09.2023
TÜ E-Posta : ozgurer@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet Altuğ ÇİLİNGİR

Görev : Profesör Üye
Görev Süresi : 12.10.2020 - 12.10.2023
TÜ E-Posta : aaltugcilingir@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Bülend İNANÇ

Görev : Profesör Üye
Görev Süresi : 11.10.2017 - 11.10.2023
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 117
TÜ E-Posta : bulendinanc@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Zerrin YULUĞKURAL

Görev : Doçent Üye
Görev Süresi : 17.11.2017 - 17.11.2023
TÜ E-Posta : zerrinyulugkural@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Aylin ÇİLİNGİR

Görev : Yardımcı Doçent Üye
Görev Süresi : 29.09.2020 - 29.09.2023
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 120
TÜ E-Posta : aylincilingir@trakya.edu.tr