Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Osman Nuri HATİPOĞLU

Görev : Başkan (Dekan) - Uhdesinde
Görev Süresi : 25.10.2021 - 25.10.2024
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4811
TÜ E-Posta : osmanh@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz

Prof. Dr. Ahmet Altuğ ÇİLİNGİR

Görev : Profesör Üye
Görev Süresi : 12.10.2020 - 12.10.2023
TÜ E-Posta : aaltugcilingir@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Protetik Diş Tedavisi

Prof. Dr. Bülend İNANÇ

Görev : Profesör Üye
Görev Süresi : 11.10.2020 - 11.10.2023
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 117
TÜ E-Posta : bulendinanc@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Periodontoloji, kök hücre kültürü, doku mühendisliği

Prof. Dr. Servet ALTAY

Görev : Prof. Üye
Telefon : 0 (284) 235 76 41
TÜ E-Posta : servetaltay@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Kardiyoloji

Doç. Dr. Ayşegül KURT

Görev : Doçent Üye
Telefon : 0 (284) 236 45 51
TÜ E-Posta : aysegulkurt@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Protetik Diş Tedavisi

Doç. Dr. Çağlar BİLMENOĞLU

Görev : Doçent Üye
TÜ E-Posta : caglarbilmenoglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Protetik Diş Tedavisi

Dr. Öğr. Üyesi Berna ZORKUN

Görev : Dr.Öğr.Üyesi Temsilcisi
Telefon : 0 (284) 236 45 52 » Dahili : 183
TÜ E-Posta : bernazorkun@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Ortodonti