Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Ali Kemal ÖZDEMİR

Görev : Başkan
Görev Süresi : 26.07.2016 - 26.07.2021
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 112
TÜ E-Posta : akemalozdemir@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa Cem UZAL

Görev : Profesör Üye
Görev Süresi : 05.03.2018 - 05.03.2021
TÜ E-Posta : cuzal@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Özgür ER

Görev : Profesör Üye
Görev Süresi : 17.04.2017 - 17.04.2023
TÜ E-Posta : ozgurer@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Bülend İNANÇ

Görev : Profesör Üye
Görev Süresi : 11.10.2017 - 11.10.2020
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 117
TÜ E-Posta : bulendinanc@trakya.edu.tr

Görev : Doçent Üye
Görev Süresi : 29.09.2017 - 29.09.2020
Telefon : 0 (284) 236 45 52
TÜ E-Posta : gduygucapar@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Zerrin YULUĞKURAL

Görev : Doçent Üye
Görev Süresi : 27.11.2017 - 27.11.2020
TÜ E-Posta : zerrinyulugkural@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Berna ZORKUN

Görev : Yardımcı Doçent Üye
Görev Süresi : 22.05.2018 - 22.05.2021
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 118
TÜ E-Posta : bernazorkun@trakya.edu.tr