Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Osman Nuri HATİPOĞLU

Görev : Başkan (Dekan) - Uhdesinde
Görev Süresi : 25.10.2021 - 25.10.2024
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4811
TÜ E-Posta : osmanh@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Özgür ER

Görev : Profesör Üye
Görev Süresi : 17.04.2020 - 17.04.2023
TÜ E-Posta : ozgurer@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet Altuğ ÇİLİNGİR

Görev : Profesör Üye
Görev Süresi : 25.03.2021 - 05.03.2024
TÜ E-Posta : aaltugcilingir@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Bülend İNANÇ

Görev : Profesör Üye
Görev Süresi : 01.04.2021 - 01.04.2024
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 117
TÜ E-Posta : bulendinanc@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Zerrin YULUĞKURAL

Görev : Doçent Üye
Görev Süresi : 27.11.2020 - 27.11.2023
TÜ E-Posta : zerrinyulugkural@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Servet ALTAY

Görev : Doçent Üye
Görev Süresi : 11.03.2020 - 11.03.2023
Telefon : 0 (284) 235 76 41
TÜ E-Posta : servetaltay@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Berna ZORKUN

Görev : Yardımcı Doçent Üye
Görev Süresi : 22.05.2018 - 22.05.2021
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 118
TÜ E-Posta : bernazorkun@trakya.edu.tr