Ortodonti Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Pamir MERİÇ

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 236 45 52
TÜ E-Posta : pamirmeric@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Berna ZORKUN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 118
TÜ E-Posta : bernazorkun@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Melis SEKİ

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : melisseki@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Sevgi ERSAY

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : sevgiersay@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Suat AĞKOÇ

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : suatagkoc@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Ecem ÖZTÜRK

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : ecemozturk@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Hande UZUNÇIBUK

Görev : Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 236 45 50 » Dahili : 118
TÜ E-Posta : handeuzuncibuk@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Çağan Erkman ŞAYLAN

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : cerkmansaylan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Kübra İPEKDEN

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : kubraipekden@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Hazal ARSLAN

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : hazalarslan1@trakya.edu.tr