Ortodonti Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Pamir MERİÇ

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 236 45 52
TÜ E-Posta : pamirmeric@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Berna ZORKUN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 118
TÜ E-Posta : bernazorkun@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Hande UZUNÇIBUK

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 236 45 50 » Dahili : 118
TÜ E-Posta : handeuzuncibuk@trakya.edu.tr