Periodontoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Bülend İNANÇ

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 117
TÜ E-Posta : bulendinanc@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ece AÇIKGÖZ

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : eceacikgoz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Nevin YÜKSEK

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : nevinyuksek@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Nevin KIRBIYIK

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : nevinkirbiyik@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Gizem Duygu ATEŞ

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : gizemduyguates@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Münevver YETİŞGİN

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : munevveryetisgin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Şebnur METİN

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : sebnurozdol@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Burak ÜNAL

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : burakunal@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Cansu BUDAK

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : cansubudak@trakya.edu.tr