Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Meltem Tekbaş ATAY

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 236 45 50 » Dahili : 120
TÜ E-Posta : meltemtekbasatay@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Aylin ÇİLİNGİR

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 120
TÜ E-Posta : aylincilingir@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Mediha BÜYÜKGÖZE DİNDAR

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : medihabuyukgoze@trakya.edu.tr