Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Aylin ÇİLİNGİR

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 120
TÜ E-Posta : aylincilingir@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Meltem Tekbaş ATAY

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 236 45 50 » Dahili : 120
TÜ E-Posta : meltemtekbasatay@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Esra ÖZYURT

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 236 45 50
TÜ E-Posta : esraozyurt@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Aliye Tansu AKÇAĞLAR

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : aliyetansuakcaglar@trakya.edu.tr