Akademik Kadro

KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Ali Kemal ÖZDEMİR

Görev : Bölüm Başkanı
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 112
TÜ E-Posta : akemalozdemir@trakya.edu.tr

Ağız ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Nilay ER

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
TÜ E-Posta : nilayer@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Anıl ÖZYURT

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : anilozyurt@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Gamze TANAN

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : gamzetanan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Ali Dinçer BAĞCI

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : adincerbagci@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Muhammmet CEYLAN

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : muhammmetceylan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Sercan ŞENOL

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : sercansenol@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Tülay ÇİLEL

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : tulaykasap@trakya.edu.tr

Ağız, Diş Çene Radyolojisi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Ersen BİLGİLİ

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
TÜ E-Posta : ersenbilgili@trakya.edu.tr

Çocuk Diş Hekimligi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan ÖZVEREN

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 236 45 52
TÜ E-Posta : neslihanozveren@trakya.edu.tr

Şirin Güner ONUR

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : siringuner@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi BALTACI

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : ezgibaltaci@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Sinem BATUR

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : sinembatur@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Kübra Yaman ŞİŞMAN

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : kubrayaman@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Özge ÖZGÜR

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : ozgeozgur@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Büşra SEVİNÇ

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : busrasevinc3@trakya.edu.tr

Endodonti Anabilim Dalı

Prof. Dr. Özgür ER

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
TÜ E-Posta : ozgurer@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İrem ÇETİNKAYA

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : irem.cetinkaya@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Esra İrem YİĞİT

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : esrairemyigit@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Feyyaz ÇELİKER

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : feyyazceliker@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Onur GÜNDOĞAN

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : onurgundogan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Esra Arılı ÖZTÜRK

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : esraarili@trakya.edu.tr

Ortodonti Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Pamir MERİÇ

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 236 45 52
TÜ E-Posta : pamirmeric@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Berna ZORKUN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 118
TÜ E-Posta : bernazorkun@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Melis SEKİ

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : melisseki@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Sevgi ERSAY

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : sevgiersay@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Suat AĞKOÇ

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : suatagkoc@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Ecem ÖZTÜRK

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : ecemozturk@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Hande UZUNÇIBUK

Görev : Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 236 45 50 » Dahili : 118
TÜ E-Posta : handeuzuncibuk@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Çağan Erkman ŞAYLAN

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : cerkmansaylan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Kübra İPEKDEN

Görev : Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (543) 744 63 62
TÜ E-Posta : kubraipekden@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Hazal ARSLAN

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : hazalarslan1@trakya.edu.tr

Periodontoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Bülend İNANÇ

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 117
TÜ E-Posta : bulendinanc@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ece AÇIKGÖZ

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : eceacikgoz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Nevin KIRBIYIK

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : nevinkirbiyik@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Gizem Duygu ATEŞ

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : gizemduyguates@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Münevver YETİŞGİN

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : munevveryetisgin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Şebnur METİN

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : sebnurozdol@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Cansu BUDAK

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : cansubudak@trakya.edu.tr

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ali Kemal ÖZDEMİR

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 112
TÜ E-Posta : akemalozdemir@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet Altuğ ÇİLİNGİR

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : aaltugcilingir@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Ayşegül KURT

Görev : Doç. Dr.
TÜ E-Posta : aysegulkurt@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Onur Doğan DAĞ

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : onurdogandag@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Gözde KAYA

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : gozdekaya1@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Özenç ERDEMOĞLU

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : ozencerdemoglu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Servet ÖZKAYA

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : servetozkaya@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Osman Nuri TOSUN

Görev : Araştırma Görevlisi Dr.
TÜ E-Posta : osmannuritosun@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Turan SEKMEN

Görev : 2547 SK 35. Md.'sine istinaden Akdeniz Üniversitesinde görevlendirilmiştir.
TÜ E-Posta : turansekmen@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Işıl DAĞLI

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : isildagli@trakya.edu.tr

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Meltem Tekbaş ATAY

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 236 45 50 » Dahili : 120
TÜ E-Posta : meltemtekbasatay@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Aylin ÇİLİNGİR

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 120
TÜ E-Posta : aylincilingir@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Esra ÖZYURT

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 236 45 50
TÜ E-Posta : esraozyurt@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Aliye Tansu AKÇAĞLAR

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : aliyetansuakcaglar@trakya.edu.tr