Birim Kalite Komisyonu ve Temsilcileri

Birim Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Ali Kemal ÖZDEMİR

Görev : Komisyon Başkanı
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 112
TÜ E-Posta : akemalozdemir@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Meltem Tekbaş ATAY

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 45 50 » Dahili : 120
TÜ E-Posta : meltemtekbasatay@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan ÖZVEREN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 45 52
TÜ E-Posta : neslihanozveren@trakya.edu.tr

Şube Md. Nursen KIVRAK

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 45 51
TÜ E-Posta : nursenk@trakya.edu.tr

Birim Kalite Temsilcileri

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan ÖZVEREN

Görev : Temsilci
Telefon : 0 (284) 236 45 52
TÜ E-Posta : neslihanozveren@trakya.edu.tr

Şube Md. Nursen KIVRAK

Görev : Temsilci
Telefon : 0 (284) 236 45 51
TÜ E-Posta : nursenk@trakya.edu.tr