KOMİSYONLAR

AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU

Prof. Dr. Ali Kemal ÖZDEMİR

Görev : Komisyon Başkanı
Görev Süresi : 28.09.2017 - 27.12.2020
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 112
TÜ E-Posta : akemalozdemir@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Özgür ER

Görev : Üye
Görev Süresi : 28.09.2017 - 27.12.2020
TÜ E-Posta : ozgurer@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet Altuğ ÇİLİNGİR

Görev : Üye
Görev Süresi : 28.09.2017 - 27.12.2020
TÜ E-Posta : aaltugcilingir@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Bülend İNANÇ

Görev : Üye
Görev Süresi : 27.12.2020 - 27.12.2020
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 117
TÜ E-Posta : bulendinanc@trakya.edu.tr

STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Prof. Dr. Özgür ER

Görev : Komisyon Başkanı
TÜ E-Posta : ozgurer@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Meltem Tekbaş ATAY

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 45 50 » Dahili : 120
TÜ E-Posta : meltemtekbasatay@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Bülend İNANÇ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 117
TÜ E-Posta : bulendinanc@trakya.edu.tr

EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Meltem Tekbaş ATAY

Görev : Komisyon Başkanı
Telefon : 0 (284) 236 45 50 » Dahili : 120
TÜ E-Posta : meltemtekbasatay@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ali Kemal ÖZDEMİR

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 112
TÜ E-Posta : akemalozdemir@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Özgür ER

Görev : Üye
TÜ E-Posta : ozgurer@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Bülend İNANÇ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 117
TÜ E-Posta : bulendinanc@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Pamir MERİÇ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 45 52
TÜ E-Posta : pamirmeric@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan ÖZVEREN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 45 52
TÜ E-Posta : neslihanozveren@trakya.edu.tr

YATAY GEÇİŞ DEĞERLENDİRME, MUAFİYET VE İNTİBAK KOMİSYONU

Prof. Dr. Özgür ER

Görev : Komisyon Başkanı
TÜ E-Posta : ozgurer@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Meltem Tekbaş ATAY

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 45 50 » Dahili : 120
TÜ E-Posta : meltemtekbasatay@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Bülend İNANÇ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 117
TÜ E-Posta : bulendinanc@trakya.edu.tr

GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTE ENDEKSİ VERİ İZLEME KOMİSYONU

Prof. Dr. Ali Kemal ÖZDEMİR

Görev : Komisyon Başkanı
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 112
TÜ E-Posta : akemalozdemir@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Özgür ER

Görev : Üye
TÜ E-Posta : ozgurer@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Meltem Tekbaş ATAY

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 45 50 » Dahili : 120
TÜ E-Posta : meltemtekbasatay@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Bülend İNANÇ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 117
TÜ E-Posta : bulendinanc@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Pamir MERİÇ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 45 52
TÜ E-Posta : pamirmeric@trakya.edu.tr

Görev : Üye
TÜ E-Posta : siringuner@trakya.edu.tr

Görev : Üye
TÜ E-Posta : gduygucapar@trakya.edu.tr

ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ VE STERİLİZASYON KOMİTESİ

Prof. Dr. Özgür ER

Görev : Başkan
TÜ E-Posta : ozgurer@trakya.edu.tr

Şube Md. Nursen KIVRAK

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 45 51
TÜ E-Posta : nursenk@trakya.edu.tr

Hemş. Didem DÖNGEL

Görev : Üye
TÜ E-Posta : didemdongel@trakya.edu.tr

Kdr. İşç. Nihal ARAS

Görev : Üye
TÜ E-Posta : nihalaras@trakya.edu.tr

İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Prof. Dr. Ali Kemal ÖZDEMİR

Görev : Komisyon Başkanı
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 112
TÜ E-Posta : akemalozdemir@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Özgür ER

Görev : Üye
TÜ E-Posta : ozgurer@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Meltem Tekbaş ATAY

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 45 50 » Dahili : 120
TÜ E-Posta : meltemtekbasatay@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Bülend İNANÇ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 117
TÜ E-Posta : bulendinanc@trakya.edu.tr

KALİTE KOMİSYONU

Prof. Dr. Ali Kemal ÖZDEMİR

Görev : Komisyon Başkanı
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 112
TÜ E-Posta : akemalozdemir@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Meltem Tekbaş ATAY

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 45 50 » Dahili : 120
TÜ E-Posta : meltemtekbasatay@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan ÖZVEREN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 45 52
TÜ E-Posta : neslihanozveren@trakya.edu.tr

Şube Md. Nursen KIVRAK

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 45 51
TÜ E-Posta : nursenk@trakya.edu.tr

Ahmet Talha YILDIRIM

Görev : Öğrenci Temsilcisi
TÜ E-Posta : atalhayildirim@trakya.edu.tr

ENGELSİZ ÜNİVERSİTE BİRİMİ TEMSİLCİLERİ

Prof. Dr. Özgür ER

Görev : Akademik Temsilci
TÜ E-Posta : ozgurer@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan ÖZVEREN

Görev : Akademik Temsilci
Telefon : 0 (284) 236 45 52
TÜ E-Posta : neslihanozveren@trakya.edu.tr

Şef Enise ÇELİKCAN

Görev : İdari Temsilci
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 127
TÜ E-Posta : eniseyilmaz@trakya.edu.tr