KOMİSYONLAR

AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU

Prof. Dr. Ahmet Altuğ ÇİLİNGİR

Görev : Komisyon Başkanı
TÜ E-Posta : aaltugcilingir@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Özgür ER

Görev : Üye
TÜ E-Posta : ozgurer@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Bülend İNANÇ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 117
TÜ E-Posta : bulendinanc@trakya.edu.tr

EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU

Doç. Dr. Burhan Can ÇANAKÇİ

Görev : Komisyon Başkanı
TÜ E-Posta : burhancanakci@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Özgür ER

Görev : Üye
TÜ E-Posta : ozgurer@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Pamir MERİÇ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 45 52
TÜ E-Posta : pamirmeric@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Aylin ÇİLİNGİR

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 120
TÜ E-Posta : aylincilingir@trakya.edu.tr

YATAY GEÇİŞ DEĞERLENDİRME, MUAFİYET VE İNTİBAK KOMİSYONU

Doç. Dr. Burhan Can ÇANAKÇİ

Görev : Komisyon Başkanı
TÜ E-Posta : burhancanakci@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Özgür ER

Görev : Üye
TÜ E-Posta : ozgurer@trakya.edu.tr

GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTE ENDEKSİ VERİ İZLEME KOMİSYONU

Prof. Dr. Ahmet Altuğ ÇİLİNGİR

Görev : Komisyon Başkanı
TÜ E-Posta : aaltugcilingir@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Özgür ER

Görev : Üye
TÜ E-Posta : ozgurer@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Bülend İNANÇ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 117
TÜ E-Posta : bulendinanc@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Meltem Tekbaş ATAY

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 45 50 » Dahili : 120
TÜ E-Posta : meltemtekbasatay@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Pamir MERİÇ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 45 52
TÜ E-Posta : pamirmeric@trakya.edu.tr

ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ VE STERİLİZASYON KOMİTESİ

Prof. Dr. Özgür ER

Görev : Başkan
TÜ E-Posta : ozgurer@trakya.edu.tr

Şube Md. Nursen KIVRAK

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 45 51
TÜ E-Posta : nursenk@trakya.edu.tr

Hemş. Didem DÖNGEL

Görev : Üye
TÜ E-Posta : didemdongel@trakya.edu.tr

Kdr. İşç. Nihal ARAS

Görev : Üye
TÜ E-Posta : nihalaras@trakya.edu.tr

İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Prof. Dr. Ahmet Altuğ ÇİLİNGİR

Görev : Komisyon Başkanı / Dekan a. Dekan Yardımcısı
TÜ E-Posta : aaltugcilingir@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Burhan Can ÇANAKÇİ

Görev : Üye / Dekan Yardımcısı
TÜ E-Posta : burhancanakci@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Özgür ER

Görev : Üye / Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü
TÜ E-Posta : ozgurer@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Bülend İNANÇ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 117
TÜ E-Posta : bulendinanc@trakya.edu.tr

Şube Md. Nursen KIVRAK

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 45 51
TÜ E-Posta : nursenk@trakya.edu.tr

KALİTE KOMİSYONU

 

Prof. Dr. Ahmet Altuğ ÇİLİNGİR

Görev : Komisyon Başkanı
TÜ E-Posta : aaltugcilingir@trakya.edu.tr

Şube Md. Nursen KIVRAK

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 45 51
TÜ E-Posta : nursenk@trakya.edu.tr

Ata Batuhan BAYRAK

Görev : Öğrenci Temsilcisi (Üye)
TÜ E-Posta : abatuhanbayrak@traky.edu.tr

ENGELSİZ ÜNİVERSİTE BİRİMİ TEMSİLCİLERİ

Prof. Dr. Özgür ER

Görev : Akademik Temsilci
TÜ E-Posta : ozgurer@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Neslihan ÖZVEREN

Görev : Akademik Temsilci
TÜ E-Posta : neslihanozveren@trakya.edu.tr

Şef Enise ÇELİKCAN

Görev : İdari Temsilci
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 127
TÜ E-Posta : eniseyilmaz@trakya.edu.tr

STRATEJİK PLAN BİRİM ÇALIŞMA GRUBU

Prof. Dr. Özgür ER

Görev : Üye
TÜ E-Posta : ozgurer@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Bülend İNANÇ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 117
TÜ E-Posta : bulendinanc@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Aylin ÇİLİNGİR

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 120
TÜ E-Posta : aylincilingir@trakya.edu.tr

Şube Md. Nursen KIVRAK

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 45 51
TÜ E-Posta : nursenk@trakya.edu.tr

STRATEJİK PLAN ALT ÇALIŞMA GRUBU

Hemş. Mehmet Karakaya

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 143
TÜ E-Posta : mehmetkarakaya@trakya.edu.tr

Memur Zeynep KARTAL

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 122
TÜ E-Posta : zeynepkartal1@trakya.edu.tr