Akademik Kadro

KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Ali Kemal ÖZDEMİR

Görev : KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 112
TÜ E-Posta : akemalozdemir@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Bülend İNANÇ

Görev : PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 117
TÜ E-Posta : bulendinanc@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Özgür ER

Görev : ENDODONTI ABD (Anabilim Dalı Başkanı)
ENDODONTI ABD (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ozgurer@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Gonca DUYGU

Görev : AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : gduygucapar@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ersen BİLGİLİ

Görev : AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ersenbilgili@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Meltem Tekbaş ATAY

Görev : RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 236 45 50 » Dahili : 120
TÜ E-Posta : meltemtekbasatay@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan ÖZVEREN

Görev : ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 236 45 52
TÜ E-Posta : neslihanozveren@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Pamir MERİÇ

Görev : ORTODONTİ ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
ORTODONTİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 236 45 52
TÜ E-Posta : pamirmeric@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet Altuğ ÇİLİNGİR

Görev : PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : aaltugcilingir@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Anıl ÖZYURT

Görev : AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 236 45 52
TÜ E-Posta : anilozyurt@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Aylin ÇİLİNGİR

Görev : RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 120
TÜ E-Posta : aylincilingir@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül KURT

Görev : PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : aysegulkurt@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Berna ZORKUN

Görev : ORTODONTİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 118
TÜ E-Posta : bernazorkun@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Burhan Can ÇANAKÇİ

Görev : ENDODONTI ABD (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : burhancanakci@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Çağlar BİLMENOĞLU

Görev : PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : caglarbilmenoglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Esra ÖZYURT

Görev : RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 236 45 50
TÜ E-Posta : esraozyurt@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi BALTACI

Görev : ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ezgibaltaci@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi F. Gülfeşan ÇANAKÇI

Görev : AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : gulfesancanakci@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İrem ÇETİNKAYA

Görev : ENDODONTI ABD (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : irem.cetinkaya@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Nilay ER

Görev : AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : nilayer@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Onur Doğan DAĞ

Görev : PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : onurdogandag@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Şirin GÜNER ONUR

Görev : ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 236 45 52
TÜ E-Posta : siringuner@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Esra İrem YİĞİT

Görev : ENDODONTI ABD (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : esrairemyigit@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Sevgi ERSAY

Görev : ORTODONTİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : sevgiersay@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Burak ÜNAL

Görev : PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : burakunal@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Cansu BUDAK

Görev : PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : cansubudak@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Cemre GÜZEL

Görev : ENDODONTI ABD (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : cemreguzel@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Ece AÇIKGÖZ

Görev : PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : eceacikgoz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Feyyaz ÇELİKER

Görev : ENDODONTI ABD (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : feyyazceliker@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Gamze TANAN

Görev : AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : gamzetanan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Gizem Duygu ATEŞ

Görev : PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : gizemduyguates@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Gözde KAYA

Görev : PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : gozdekaya1@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Gözde MEMİŞOĞLU

Görev : PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : gozdememisoglu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Handan YILDIRIM

Görev : RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : handanyildirim@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Hande UZUNÇIBUK

Görev : ORTODONTİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 236 45 50 » Dahili : 118
TÜ E-Posta : handeuzuncibuk@trakya.edu.tr

Arş. Gör. İlknur TAŞDEMİR

Görev : ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ilknurtasdemir@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Kübra Yaman ŞİŞMAN

Görev : ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : kubrayaman@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Mediha BÜYÜKGÖZE DİNDAR

Görev : RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : medihabuyukgoze@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Melis SEKİ

Görev : ORTODONTİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : melisseki@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Münevver YETİŞGİN

Görev : PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : munevveryetisgin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Nevin KIRBIYIK

Görev : PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : nevinkirbiyik@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Nevin YÜKSEK

Görev : PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : nevinyuksek@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Özenç ERDEMOĞLU

Görev : PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ozencerdemoglu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Rezan SUNGUR

Görev : ENDODONTI ABD (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : rezansungur@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Şebnur ÖZDÖL

Görev : PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : sebnurozdol@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Servet ÖZKAYA

Görev : PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : servetozkaya@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Sevda BİLİM

Görev : ENDODONTI ABD (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : sevdabilim@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Sinem BATUR

Görev : ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : sinembatur@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Suat AĞKOÇ

Görev : ORTODONTİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : suatagkoc@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Turan SEKMEN

Görev : PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : turansekmen@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Umut ÖZDAL

Görev : PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : umutozdal@trakya.edu.tr