Akademik Kadro

KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Ali Kemal ÖZDEMİR

Görev : KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 112
TÜ E-Posta : akemalozdemir@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Bülend İNANÇ

Görev : PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 117
TÜ E-Posta : bulendinanc@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Özgür ER

Görev : ENDODONTI ABD (Anabilim Dalı Başkanı)
ENDODONTI ABD (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ozgurer@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ersen BİLGİLİ

Görev : AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ersenbilgili@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Gonca DUYGU ÇAPAR

Görev : AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : gduygucapar@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Meltem Tekbaş ATAY

Görev : RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 236 45 50 » Dahili : 120
TÜ E-Posta : meltemtekbasatay@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Pamir MERİÇ

Görev : ORTODONTİ ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
ORTODONTİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 236 45 52
TÜ E-Posta : pamirmeric@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Şirin GÜNER ONUR

Görev : ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 236 45 52
TÜ E-Posta : siringuner@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Ahmet Altuğ ÇİLİNGİR

Görev : PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : aaltugcilingir@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Çağlar BİLMENOĞLU

Görev : PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : caglarbilmenoglu@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Anıl ÖZYURT

Görev : AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 236 45 52
TÜ E-Posta : anilozyurt@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Aylin ÇİLİNGİR

Görev : RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 120
TÜ E-Posta : aylincilingir@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ayşegül KURT

Görev : PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : aysegulkurt@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Berna ZORKUN

Görev : ORTODONTİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 118
TÜ E-Posta : bernazorkun@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Burhan Can ÇANAKÇİ

Görev : ENDODONTI ABD (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : burhancanakci@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Esra ÖZYURT

Görev : RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 236 45 50
TÜ E-Posta : esraozyurt@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. F. Gülfeşan ÇANAKÇI

Görev : AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : gulfesancanakci@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Nafi ONUR

Görev : PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : nafionur@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Neslihan ÖZVEREN

Görev : ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 236 45 52
TÜ E-Posta : neslihanozveren@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Nilay ER

Görev : AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : nilayer@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Yasin TEKİN

Görev : PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 236 45 51
TÜ E-Posta : yasin.tekin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Cemre GÜZEL

Görev : ENDODONTI ABD (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : cemreguzel@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Ece AÇIKGÖZ

Görev : PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : eceacikgoz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Gamze TANAN

Görev : AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : gamzetanan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Gözde MEMİŞOĞLU

Görev : PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : gozdememisoglu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Handan YILDIRIM

Görev : RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : handanyildirim@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Hande UZUNÇIBUK

Görev : ORTODONTİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 236 45 50 » Dahili : 118
TÜ E-Posta : handeuzuncibuk@trakya.edu.tr

Arş. Gör. İlknur TAŞDEMİR

Görev : ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ilknurtasdemir@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Mediha BÜYÜKGÖZE DİNDAR

Görev : RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : medihabuyukgoze@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Melis SEKİ

Görev : ORTODONTİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : melisseki@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Nevin YÜKSEK

Görev : PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : nevinyuksek@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Rezan SUNGUR

Görev : ENDODONTI ABD (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : rezansungur@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Sevda BİLİM

Görev : ENDODONTI ABD (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : sevdabilim@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Sinem BATUR

Görev : ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : sinembatur@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Turan SEKMEN

Görev : PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : turansekmen@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Umut ÖZDAL

Görev : PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : umutozdal@trakya.edu.tr