Akademik Kadro


KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Umut ÖZDAL

Görev : PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : umutozdal@trakya.edu.tr