Akademik Kadro


KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ

Arş. Gör. İlknur TAŞDEMİR

Görev : ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ilknurtasdemir@trakya.edu.tr