Akademik Kadro


KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Ali Kemal ÖZDEMİR

Görev : KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 112
TÜ E-Posta : akemalozdemir@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Ahmet Altuğ ÇİLİNGİR

Görev : PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : aaltugcilingir@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Anıl ÖZYURT

Görev : AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 236 45 52
TÜ E-Posta : anilozyurt@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Aylin ÇİLİNGİR

Görev : RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 236 45 51 » Dahili : 120
TÜ E-Posta : aylincilingir@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ayşegül KURT

Görev : PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : aysegulkurt@trakya.edu.tr